Op deze pagina zijn enkele ervaringen van eerdere opdrachtgevers terug te vinden.

Like Bosboomstrukton
HR Manager Strukton

“Vorig jaar heeft Strukton Worksphere in Son een Servicedesk ingericht. Een centrale (landelijke) desk waar alle storingen binnenkomen. Deze inrichting is volbracht met behulp van Greenblue. Greenblue heeft contacten gelegd met TU studenten en de volledige co√∂rdinatie op zich genomen voor de voorselectie en de organisatie van de werving- en selectiedagen. Zij hebben alle kandidaten op voorhand gesproken en zich laten presenteren aan de hand van een korte video. Onze ervaringen zijn meer dan positief. Met veel enthousiasme, plezier en accuratesse is het gehele traject aangevlogen en uitgevoerd!”

Renee van den HeuvelDL
Voorzitter Duurzame Leverancier

“Enige tijd geleden zijn wij vanuit de Duurzame Leverancier op zoek gegaan naar een partij die samen met ons een Duurzaamheidscan zou kunnen ontwikkelen voor onze website
Duurzame Leverancier is een initiatief wat bewustwording en versnelling wil brengen op het brede begrip Duurzaamheid. Inmiddels zijn er 4 peilers benoemd te weten CO2, Veiligheid, Social Return en Circulaire Economie. Het was een uitdaging deze aspecten in de scan te verwerken en deze dan ook nog branche gerelateerd te maken.
De opdracht is aan GreenBlue gegund. Wij hadden vanuit het bestuur direct een goede klik met de betreffende studenten die voorgesteld werden om de opdracht uit te voeren. Begeleiding vanuit GreenBlue was hierbij goed. Binnen korte tijd was er al een eerste concept waar duidelijk de wens van Duurzame Leverancier naar voren kwam. De kennis van de verschillende branches en de zorgvuldigheid waarmee de peilers in de scan zijn meegenomen, maakte dit een zeer geslaagd experiment. Vanuit de Duurzame Leverancier omarmen wij de samenwerking met GreenBlue, ook de prijs kwaliteit verhouding is goed. Wij kunnen GreenBlue bij een ieder aanbevelen voor een dergelijke opdracht.”

Loes Tlogo count and cooperijl
Projectmanager Count & Cooper

Doordat GreenBlue in ons eerste contact zowel de functie als het bedrijf wist te doorgronden, heeft GreenBlue een profiel op weten te stellen om zo geschikte kandidaten voor ons te werven. Tot op heden is GreenBlue actief betrokken bij de groei van ons bedrijf en blijft kritisch op zowel de kandidaten als op ons wervingsproces om zo blijvend te verbeteren.